Ski kup “Grijanjeinvest” 2024

Dvorišta Pale, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Naredno takmičenje će biti održano u martu mjesecu 2024. godine.