Ljubiša Tanić je istakao važnost sastanka sa predstavnicima Međunarodne biatlonske unije za BHRT.