Zapisnik sa sastanka Nacionalnih biatlon federacija “Balkanske grupe” 13. Maja 2023